Congrés de la FIDE Olimpíada Chennai

Paral·lelament a la Olimpíada d’escacs s’està portant a terme el congrés de la Federació internacional d’escacs on hi ha l’Assemblea General, diferents comissions, presentacions i on s’escollirà el president pels propers quatre anys.

Andorra està participant en totes aquestes reunions i comissions amb el delegat representat pel nostre president de la Federació d’Escacs de les Valls d’Andorra (FEVA), Sr Francesc Rechi Pérez. Ja s’han fet diferents reunions i comissions, entre elles la de la francòfona, la iberoamericana, la dels petits estats (Small Nations) entre altres.

En la reunió de la Iberoamericana s’ha nomenat i escollit com a tresorer pel proper mandat al nostre president Sr. Francesc Rechi.

En la Reunió de “Small Nations” també s’ha escollit com a tresorer al nostre vicepresident, el Sr. Joan Antoni Obregon. Igualment Andorra ha estat escollida per organitzar el Campionat Individual masculí, i també el femení, per a l’any 2024 al nostre Principat.

Martí Martínez Balastegui

Martí Martínez Balastegui

Developing Instructor | Capità Selecció Masculina