Una mica d’història…

L’any 1987 va ser l’inici dels escacs a les escoles del Principat per iniciativa de la FEVA que va començar amb un monitor, en Raül Garcia.

Després d’oferir la possibilitat de fer classes pràcticament a totes les escoles del Principat, els primers col·legis interessats foren: L’Escola Espanyola d’Andorra, Escola Espanyola d’Encamp, Escola Espanyola de la Massana, Escola Espanyola de Canillo, Lycée Comte de Foix, Escola Francesa de Santa Coloma, Escola Francesa d’Escaldes, Sagrada Família i Janer.

En totes les escoles les classes es realitzaven fora de l’horari escolar amb l’excepció de l’Escola Espanyola de Canillo, on d’ençà el primer dia es va començar dins l’horari escolar.

L’any següent es va afegir l’Escola Andorrana d’Andorra (les classes es fan dins l’horari escolar) i, a més a més, el Janer demana si és possible augmentar les hores de classe i realitzar-les dins l’horari escolar per tal de poder englobar tot l’ensenyament primari.

L’any següent, el 1990 hi ha més escoles que sol·liciten a la FEVA classes d’escacs: Escoles Espanyola i Francesa d’Ordino, Escola Andorrana de Santa Coloma i l’Escola Andorrana de la Massana.

Amb un sol monitor és impossible arribar a totes les escoles i la FEVA decideix contractar un segon monitor, en Ruben Gallego. Amb dos monitors no solament es van poder satisfer totes aquestes demandes, sinó que poc a poc, cada any s’anaven afegint una o dues escoles més.

Finalment es va arribar a l’any 1999 quan dos monitors ja no eren suficients per satisfer la demanda de classes. Aquest any la FEVA decideix fer un nou esforç i es contracta un tercer monitor, Óscar de la Riva.

En l’actualitat, i de cara aquest curs 2022-23, la federació compta amb tres professors per poder realitzar les classes a les escoles del Principat, Oscar de la Riva, Cristofer Luke i Júlia Muratet.

Actualment es donen classes a gairebé totes les escoles del país en horari lectiu. Això ha motivat un considerable augment en el nombre d’alumnes, més de 2000, que coneixen els principis bàsics del nostre joc i l’objectiu és continuar treballant per acabar arribant a la pràctica totalitat dels alumnes d’educació primària del Principat.

Escacs a l’escola

Podríem dir que els escacs són un esport-ciència, que malgrat no exigir un esforç físic, permeten desenvolupar una forta activitat mental, aconseguint divertir al jugador a l’hora que estimula la seva capacitat de concentració una eina molt bona per comprendre conceptes abstractes, com les conseqüències de la presa de decisions, la planificació, la tàctica i estratègia, el càlcul.

La finalitat final és integrar els escacs com una activitat de la qual en puguin gaudir tots els alumnes per tal d’aprofitar els nombrosos beneficis que aporta la seva pràctica, com són:

Beneficis dels escacs
Potencia la concentració i la memòria.
Millora el pensament crític i la resolució de problemes.
Millora la creativitat i la presa de decisions.
Fomenta el respecte a l’adversari, les regles del joc i l’assimilació de la derrota.
Ajuda a valorar anticipadament avantatges i inconvenients d’una decisió.
Responsabilitzar-se dels propis actes i assumir les seves conseqüències.
Incrementar l’autonomia i controlar els impulsos.
Aprendre a planificar.
Dins les classes impartides a les escoles procurarem ensenyar els escacs amb una pedagogia activa, atractiva i amena.

A tal fi, s’introduiran els coneixements teòrics combinant-los amb tota mena d’exercicis i problemes de tal manera que els alumnes aprenguin i alhora gaudeixin amb l’activitat com a eina pedagògica.

Pel que fa als diversos aspectes que es treballen, la llista dels diversos elements que els escacs busquen potenciar entre els nens que practiquen l’activitat, serien els següents:

Trets que potencien els escacs i la seva pràctica
L’abstracció. La visualització de l’espai.
La capacitat analítica. La intuïció.
La imaginació. La lògica. La concentració.
La memòria. L’atenció.
La capacitat per organitzar idees.
La capacitat de decisió. La creativitat.
La capacitat d’autocrítica. La paciència.
La capacitat per comprendre les intencions de l’altre.

Modela la voluntat i estabilitza emocions.
Permet analitzar i resoldre problemes.
Crea hàbits d’estudi.
Incrementa el rendiment acadèmic.
Fomenta el desig de superació.
Consolida les relacions de grup.

Els objectius pedagògics que es busquen amb l’aprenentatge dels escacs dins l’educació primària serien els següents:
Objectius pedagògics dels escacs a l'escola
Orientació a l’espai.
Distribució i moviment de totes les peces (columnes, files i diagonals).
Assumir les derrotes, autocrítica.
Atenció i concentració dels alumnes.
Normes bàsiques i respecte del nostre rival.
Concentració, coordinació de peces i capacitat de decisió.
Paciència i anticipació.
Exercicis de problemes bàsics.
Capacitat de càlcul, resolució de problemes i creativitat.
Recerca de plans de joc i organització d’idees globals.
Exercicis de memòria.
Escacs en Horari Lectiu
Escola Andorrana d’Andorra la Vella
Escola Andorrana d’Encamp
Escola Andorrana d’Escaldes-Engordany
Escola Andorrana d’Ordino
Escola Andorrana de Canillo
Escola Andorrana de La Massana
Escola Andorrana de Sant Julià
Escola Andorrana del Pas de la Casa

Escola Francesa d’Andorra la Vella
Escola Francesa d’Encamp
Escola Francesa d’Escaldes-Engordany
Escola Francesa d’Ordino
Escola Francesa de La Massana
Escola Francesa de Sant Julià
Escola Francesa de Santa Coloma
Escola Francesa del Pas de la Casa

Colegio Español María Moliner
Col·legi Janer
Col·legi Sagrada Família
Àgora International School

Escacs en Horari Extraescolar

Aquest curs no està previst realitzar classes en horari extraescolars a les escoles degut a que gairebé tots els centres del país d’educació primària ho fan en horari escolar.

Els interessats en classes extraescolars es poden inscriure a les que es realitzen als clubs, GEVA (Escaldes-Engordany) i CEA (Andorra la Vella) o les organitzades pels Comuns de Sant Julià i Encamp.