Condicions d’accés i utilització de la pàgina web

La plana web www.escacsandorra.com és un domini d’internet titularitat de la Federació d’Escacs Valls d’Andorra, d’ara en endavant FEVA, amb NRT U-800303-K, amb domicili al CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA d’ORDINO, C/ Narciso Yepes, s/n · Ordino (AD300), Principat d’Andorra i amb el número 42/2002 del Registre d’Entitats Esportives.

La FEVA es troba regulada per la normativa vigent, així com pels seus estatuts, reglaments i resta de normativa interna que trobarà publicada a l’apartat “Reglaments” d’aquesta pàgina.

Mitjançant el present avís legal, s’informa als usuaris de les condicions generals aplicables a la utilització o consulta dels serveis que es faciliten a través d’aquesta web. La utilització o consulta dels serveis indicats suposa per part dels visitants o usuaris la plena acceptació i sense reserves de les condicions que s’exposen al present avís legal. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s’hi ofereixen, de conformitat a la llei, a les presents condicions generals, a la moral o bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic.

La FEVA es reserva la facultat, en tot moment i sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions al present avís legal, a la informació continguda a la seva web o en la configuració d’aquesta. Així mateix, es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment o de millora de les mateixes.

Continguts

Tots els continguts que es publiquen a través d’aquesta web, incloent els textos, dades personals, informació, imatges, disseny, logotips i qualsevol altre material són de titularitat de la FEVA, o de tercers que hagin autoritat l’ús d’aquests a la FEVA. Tots les drets estan reservats. Sota cap concepte, l’accés a la pàgina web implica la renuncia o cessió de tals drets, ni confereix cap dret d’utilització, modificació, distribució, reproducció o explotació, sense que es disposi prèviament del consentiment escrit i exprés per part del titular del dret. La vulneració d’aquesta normativa, ja sigui de forma directa o indirecta i a través de qualsevol mitjà o suport implicarà la interposició de les sancions legals pertinents.

Els titulars de les dades i imatges que es publiquen a través d’aquesta pàgina web poden posar en coneixement de la FEVA qualsevol observació que els afecti o els pugui perjudicar, enviat un correu electrònic a la següent adreça: info@escacsandorra.com

Enllaços

La web posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços que els permeten accedir a llocs i pàgines web pertanyents i/o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços té per únic objecte facilitar als usuaris la recerca de continguts i serveis disponibles a Internet, així com l’accés a la informació.

El fet d’incloure enllaços no implica l’existència de cap relació entre la FEVA i el propietari de la pàgina web enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de la FEVA dels seus continguts i/o serveis, essent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

La FEVA no té cap control sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen al la web i no assumeix cap responsabilitat pel contingut, ni pels serveis als quals el visitant pugui accedir en aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

Per aquest motiu, es recomana a l’usuari d’extremar la prudència quan s’accedeixi a les pàgines enllaçades i preguem que, en cas que visualitzi qualsevol contingut que consideri il·lícit, perjudicial o ofensiu, ens ho comuniqui immediatament enviant un correu electrònic a l’adreça: info@escacsandorra.com amb la finalitat de que ho puguem solucionar.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Excepte en relació a la utilització de cookies que pot consultar a la pestanya corresponent, la FEVA tan sols disposa de la informació que l’usuari facilita voluntàriament a través de la complementació dels formularis que es posen a disposició de tots els visitants o dels correus electrònics que es poden dirigir a la FEVA. Aquestes dades són tractades amb la màxima confidencialitat i utilitzades per gestionar la seva sol·licitud, per a l’enviament d’informació relacionada amb la pràctica dels escacs i els serveis que ofereix la FEVA.

La FEVA guardarà les dades de caràcter personal que li siguin voluntàriament facilitades en un fitxer de la seva titularitat que ha inscrit al Registre de l’Agencia Andorrana de Protecció de dades, i adoptarà les mesures tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent, per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La FEVA podrà enviar, mitjançant correu electrònic, postal o per qualsevol mitjà telemàtic, a tots els seus federats o usuaris que s’inscriguin als serveis oferts a través d’aquesta pàgina, comunicacions sobre les activitats que organitzi, així com qualsevol altre informació relacionada amb els escacs i que pugui ser del seu interès. Per a l’enviament d’aquestes notificacions es podran utilitzar eines que permetin el seguiment, anàlisi i realització d’estadístiques amb la finalitat de verificar la correcta entrega i valorar la resposta rebuda, a fi de millorar la nostra comunicació amb els destinataris. No obstant, es podrà donar de baixa d’aquests enviaments en qualsevol moment. Es posa en coneixement de les persones que poden exercí els drets d’accés, rectificació, supressió i limitació o oposició del tractament de les seves dades personals, mitjançant petició escrita dirigida a la FEVA o a la següent adreça, info@escacsandorra.com.

Seguretat

La FEVA ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat necessari, d’acord a la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible, i sempre de conformitat amb l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

No obstant, la FEVA no pot garantir que la web o el servidor on s’allotja estiguin lliures de virus i tampoc es fa responsable dels danys que es puguin derivar del seu accés.

Legislació aplicable

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació i jurisdicció andorranes.