GRAN PRIX D’ESCACS D’ANDORRA

BASES

Torneig suís de 9 rondes a partides de 3 minuts amb increment de 2 segons per jugada.

Sala de Joc: Antiga Casa Pairal d’Andorra la Vella (C/ Prat de la Creu, Plaça Lídia Armengol).

Dissabte 24 de juliol del 2021 a les 10:30h. L’emparellament de la primera ronda es farà el mateix dia i el torneig començarà a les 10:30h.

Els jugadors que no es presentin a la primera ronda, sense causa justificada, quedaran eliminats. El torneig serà vàlid tant per ELO FIDE com per ELO català blitz.

Sistemes de desempat: 1. Bucholz Mitjà; 2. Bucholz Total; 3. Progressiu.

Aquest torneig es regirà per les presents bases i per l’actual reglament de la F.I.D.E (interpretacions i suplements inclosos), normes sota les quals queden subjectes tots els participants durant el desenvolupament del torneig.

INSCRIPCIONS

Hi ha un límit d’inscripcions de 80 jugadors. L’import de l’inscripció haurà de ser satisfet abans de l’inici de la primera ronda, en cas contrari el jugador serà exclòs del torneig.

El preu de la inscripció al torneig serà de 5,00€ per tots els jugadors.

S’acceptaran inscripcions fins el dijous 22 de juliol. Per inscripcions cal emplenar el següent formulari: Formulari d’Inscripció GRAN PRIX 2021

Poden contactar amb l’organització, el Centre d’Escacs d’Andorra, per qualsevol dubte i/o consulta mitjançant el següent e-mail: granprixandorra@gmail.com

L’organització es reserva el dret d’admissió.

 
PREMIS (1.525€) (No acumulables)
Classificació General  
1r. 300 €
2n. 250 €
3r. 200 €
4t. 150 €
5è. 100 €
Premis per trams ELO  
1r. 2150 – 2299 75 €
1r. 2000 – 2149 75 €
1r. 1850 – 1999 75 €
1r. 0 – 1849 75 €
Premis jugadors Locals  
1r. 100 €
2n. 75 €
3r. 50 €

 

GRAN PRIX DE AJEDREZ DE ANDORRA

BASES

Torneo suizo de 9 rondas a partidas de 3 minutos con incremento de 2 segundos por jugada.

Sala de Juego: Antiga Casa Pairal d’Andorra la Vella (C/ Prat de la Creu, Plaça Lídia Armengol).

Sábado 24 de julio del 2021 a las 10:30h. El emparejamiento de la primera ronda se realizará el mismo día y el torneo empezará a las 10:30h.

Los jugadores que no se presenten a la primera ronda, sin causa justificada, quedarán eliminados. El torneo será válido tanto para ELO FIDE como para ELO Catalán blitz.

Sistemas de desempate: 1. Bucholz Mediano; 2. Bucholz Total; 3. Progresivo.

Este torneo se regirá por las presentes bases y por el actual reglamento de la F.I.D.E. (interpretaciones y suplementos incluidos, normas a las cuales quedan sujetos todos los participantes durante el desarrollo del torneo.

INSCRIPCIONES

Hay un límite de inscripciones de 80 jugadores. El importe de la inscripción tendrá que abonarse antes de la primera ronda, en caso contrario el jugador será excluido del torneo.

El precio de la inscripción al torneo será de 5,00€ para todos los jugadores.

Se aceptarán inscripciones hasta el jueves 22 de julio. Para tramitar la inscripción deben rellenar el siguiente formulario: Formulario de inscripción GRAN PRIX 2021

Pueden contactar con la organización, el Centre d’Escacs d’Andorra, para cualquier duda o consulta mediante el siguiente e-mail: granprixandorra@gmail.com

La organización se reserva el derecho de admisión.

Sala de joc del torneig:
Antiga Casa Pairal d’Andorra la Vella

Protocols d’obligatori acompliment durant el torneig:

  • La distància entre persones serà de 1.5 metres.
  • Caldrà dur mascareta obligatòria tota l’estona.
  • Ús de gel hidroalcohòlic.
  • No es permet públic ni acompanyants.
  • Activitat amb registre d’assistència (inscripció prèvia).
  • No es permet consumir aliments ni begudes.