Benvolguts/des membres de l’assemblea,

En nom de la junta directiva de la nostra entitat, m’és grat convocar-vos a la preceptiva Assemblea General Ordinària corresponent a l’exercici del 2009, que tindrà lloc el dijous 25 de març del 2010, quin horari, lloc, ordre del dia i membres amb dret a vot us detallem a continuació:

LLOC
GRUP D’ESCACS VALLS D’ANDORRA
Av. de les Escoles, 16 3r 2a AD700 Escaldes-Engordany

HORARI
A LES 21:30 HORES EN PRIMERA CONVOCATÒRIA
A LES 22:00 HORES EN SEGONA CONVOCATÒRIA

ORDRE DEL DIA :

  1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta corresponent a l’Assemblea General Ordinària anterior.
  2. Examen, aprovació o, en el seu cas, censura de la memòria d’activitats, dels estats de comptes del passat exercici econòmic i del pressupost per al nou exercici.
  3. Examen, aprovació o, en el seu cas, censura de la modificació del reglament intern de la Federació.
  4. Torn obert de paraula.

MEMBRES DE L’ASSEMBLEA AMB DRET A VOT
GEVA amb un 72% de les fitxes federatives disposarà de 7 vots en aquesta assemblea.
CEA amb un 28% de les fitxes federatives disposarà de 3 vots en aquesta assemblea.

Amb l’agraïment anticipat per la vostra participació, rebeu una cordial salutació.
Atentament,

Francesc Rechi, president.