Seguint una proposta que es va presentar a la passada assemblea de la FEVA celebrada el 5 de març, es va aprovar, per aclamació, l’eliminació del ELO Andorrà.

Aquesta decisió es va prendre fonamentalment degut a que l’existència d’un ELO Andorrà ha quedat obsoleta ja que només s’utilitzava com a criteri de classificació dels campionats nacionals i sempre amb la prevalença del ELO FIDE. Tenint en compte que l’ELO FIDE arribarà a tenir un mínim de 1000 punts no tenia sentit mantenir les llistes cada sis mesos.

A partir d’ara com a criteris de classificació s’agafarà exclusivament l’ELO FIDE i nomes en el cas de que fos necessari s’utilitzaria l’ELO Català. Es va acordar, per tant, que el Director Tècnic revisarà tot el reglament intern per adequar-lo a la nova realitat a la propera assemblea general ordinària.