GRAN PRIX D’ESCACS D’ANDORRA

BASES

1. Torneig suís de 9 rondes a partides de 3 minuts amb increment de 2 segons per jugada.

2. El torneig serà vàlid per ELO FIDE modalitat blitz.

3. Sala de Joc: Centre de Congressos d’Andorra la Vella (Plaça del Poble, s/n, AD500 Andorra la Vella).

4. Diumenge 21 de juliol del 2024 a les 10:00h. L’emparellament de la primera ronda es farà el mateix dia i el torneig començarà a les 10:00h.

5. Els jugadors que no es presentin a la primera ronda, sense causa justificada, quedaran eliminats.

6. Calendari de joc:

Rd. 1. 10:00 CET Rd. 4. 11:00 CET Rd. 7. 12:00 CET
Rd. 2. 10:20 CET Rd. 5. 11:20 CET Rd. 8. 12:20 CET
Rd. 3. 10:40 CET Rd. 6. 11:40 CET Rd. 9. 12:40 CET

7. La clausura serà a les 13:15 hores i serà obligatòria l’assistència de tots els jugadors que hagin de recollir premi.

8. Aquest torneig es regirà per aquestes bases i per l’actual reglament de la FIDE (interpretacions i suplements inclosos) normes a les que queden inclosos tots els participants durant el desenvolupament del torneig.

9. El sistema de desempat es sortejarà al finalitzar el torneig entre les següents opcions: 1. Bucholz Mitjà; 2. Bucholz Total; 3. Sonneborn-Berger.

10. El desempat serà vàlid tant a efectes de classificació com per a l’obtenció de trofeus i premis en metàlꞏlic, els quals no seran divisibles entre els jugadors empatats a punts.

GRAN PRIX DE AJEDREZ DE ANDORRA

BASES

1. Torneo suizo de 9 rondas a partidas de 3 minutos con incremento de 2 segundos por jugada.

2. El torneo será válido para ELO FIDE modalidad blitz.

3. Sala de Juego: Centre de Congressos d’Andorra la Vella (Plaça del Poble, s/n, AD500 Andorra la Vella).

4. Domingo 21 de julio del 2024 a las 10:00h. El emparejamiento de la primera ronda se realizará el mismo día y el torneo empezará a las 10:00h.

5. Los jugadores que no se presenten a la primera ronda, sin causa justificada, quedarán eliminados.

6. Calendario de juego:

Rd. 1. 10:00 CET Rd. 4. 11:00 CET Rd. 7. 12:00 CET
Rd. 2. 10:20 CET Rd. 5. 11:20 CET Rd. 8. 12:20 CET
Rd. 3. 10:40 CET Rd. 6. 11:40 CET Rd. 9. 12:40 CET

7. La clausura será a las 13:15 horas y será obligatoria la asistencia de todos los jugadores que tengan que recoger premio.

8. Este torneo se regirá por las presentes bases y por el actual reglamento de la F.I.D.E. (interpretaciones y suplementos incluidos), normas a las cuales quedan sujetos todos los participantes durante el torneo.

9. El sistema de desempate se sorteará al finalizar el torneo entre las siguientes opciones: 1. Bucholz Mediano; 2. Bucholz Total; 3. Sonneborn-Berger.

10. El desempate será válido tanto a efectos de clasificación como para la obtención de trofeos y premios en metálico los cuales no serán divisibles entre los jugadores empatados a puntos.

INSCRIPCIONS

  • Hi ha un límit d’inscripcions de 120 jugadors. L’import de l’inscripció haurà de ser satisfet abans de l’inici de la primera ronda, en cas contrari el jugador serà exclòs del torneig.
  • El cost de la inscripció serà de 5,00€ pels jugadors participants a l’Open d’Andorra i els jugadors amb llicència FEVA. Per la resta de jugadors el cost serà de 10,00€.
  • S’acceptaran inscripcions fins el dissabte 20 de juliol. Per inscripcions cal emplenar el següent formulari: Formulari d’Inscripció GRAN PRIX 2024
  • Poden contactar amb l’organització, el Centre d’Escacs d’Andorra, per qualsevol dubte i/o consulta mitjançant el següent e-mail: granprixandorra@gmail.com
  • L’organització es reserva el dret d’admissió.
PREMIS (1.050€) (No acumulables)
Classificació General  
1r. 250 €
2n. 200 €
3r. 150 €
4t. 100 €
5è. 50 €
Premis trams ELO  
1r. 2150 – 2299 25 €
1r. 2000 – 2149 25 €
1r. 1850 – 1999 25 €
1r. 0 – 1849 25 €
Premis  Locals  
1r. 75 €
2n. 50 €
3r. 25 €
Premis  Especials  
1r. Femení 25 €
1r. Veterà (>65) 25 €

INSCRIPCIONES

  • Hay un límite de inscripciones de 120 jugadores. El importe de la inscripción tendrá que realizarse antes del inicio de la primera ronda, en caso contrario el jugador será excluido del torneo.
  • El precio de la inscripción será de 5,00€ para los jugadores participantes en el Open de Andorra y los jugadores con licencia FEVA. Para el resto, el coste será de 10.00€.
  • Se aceptarán inscripciones hasta el sábado 20 de julio. Para tramitar la inscripción deben rellenar el siguiente formulario: Formulario de inscripción GRAN PRIX 2024
  • Pueden contactar con la organización, el Centre d’Escacs d’Andorra, para cualquier duda o consulta mediante el siguiente e-mail: granprixandorra@gmail.com
  • La organización se reserva el derecho de admisión.

Centre de Congressos d’Andorra. Plaça del Poble, s/n.