GRAN PRIX D’ESCACS D’ANDORRA

BASES

Torneig suís de 9 rondes a partides de 3 minuts amb increment de 2 segons per jugada.

Sala de Joc: Centre de Congressos d’Andorra la Vella (Plaça del Poble, s/n, AD500 Andorra la Vella).

Dilluns 25 de juliol del 2022 a les 10:00h. L’emparellament de la primera ronda es farà el mateix dia i el torneig començarà a les 10:00h.

Els jugadors que no es presentin a la primera ronda, sense causa justificada, quedaran eliminats. El torneig es regirà per les normes de la F.I.D.E.

Sistemes de desempat: 1. Bucholz Mitjà; 2. Bucholz Total; 3. Progressiu.

INSCRIPCIONS

Hi ha un límit d’inscripcions de 100 jugadors. L’import de l’inscripció haurà de ser satisfet abans de l’inici de la primera ronda, en cas contrari el jugador serà exclòs del torneig.

El preu de la inscripció serà de 5,00€ per tots els jugadors.

S’acceptaran inscripcions fins el diumenge 24 de juliol. Per inscripcions cal emplenar el següent formulari: Formulari d’Inscripció GRAN PRIX 2022

Poden contactar amb l’organització, el Centre d’Escacs d’Andorra, per qualsevol dubte i/o consulta mitjançant el següent e-mail: granprixandorra@gmail.com

L’organització es reserva el dret d’admissió.

PREMIS (1.525€) (No acumulables)
Classificació General  
1r. 300 €
2n. 250 €
3r. 200 €
4t. 150 €
5è. 100 €
Premis trams ELO  
1r. 2150 – 2299 50 €
1r. 2000 – 2149 50 €
1r. 1850 – 1999 50 €
1r. 0 – 1849 50 €
Premis Locals  
1r. 100 €
2n. 75 €
3r. 50 €
Premis Especials  
1r. Femení 50 €
1r. Veterà (>65) 50 €

GRAN PRIX DE AJEDREZ DE ANDORRA

BASES

Torneo suizo de 9 rondas a partidas de 3 minutos con incremento de 2 segundos por jugada.

Sala de Juego: Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Plaça del Poble, s/n.

Lunes 25 de julio del 2022 a las 10:00h. El emparejamiento de la primera ronda se realizará el mismo día y el torneo empezará a las 10:00h.

Los jugadores que no se presenten a la primera ronda, sin causa justificada, quedarán eliminados. El torneig se regirá por las normas de la F.I.D.E.

Sistemas de desempate: 1. Bucholz Mediano; 2. Bucholz Total; 3. Progresivo.

INSCRIPCIONES

Hay un límite de inscripciones de 100 jugadores. El importe de la inscripción tendrá que realizarse antes del inicio de la primera ronda, en caso contrario el jugador será excluido del torneo.

El precio de la inscripción será de 5,00€ para todos los jugadores.

Se aceptarán inscripciones hasta el domingo 24 de julio. Para tramitar la inscripción deben rellenar el siguiente formulario: Formulario de inscripción GRAN PRIX 2022

Pueden contactar con la organización, el Centre d’Escacs d’Andorra, para cualquier duda o consulta mediante el siguiente e-mail: granprixandorra@gmail.com

La organización se reserva el derecho de admisión.

Centre de Congressos d’Andorra. Plaça del Poble, s/n.