Assemblea General Ordinària 2019 – GEVA

Convocatòria d’assemblea general ordinària, dijous 25 de juny del 2020 a les 19:00h en 1ª convocatòria i a les 19:30 en 2ª. Enguany l’assemblea es realitzarà de manera telemàtica per Skype.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.
2. Resum de la temporada esportiva.
3. Lectura i aprovació si s’escau de l’estat de comptes.
4. Pressupost nova temporada.
5. Elecció de President.
6. Precs i preguntes.

Assemblea General Ordinària 2019 – CEA

Convocatòria d’assemblea general ordinària, dijous 25 de juny del 2020 a les 19:00h en 1ª convocatòria i a les 19:30 en 2ª. Enguany l’assemblea es realitzarà de manera telemàtica per Skype.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.
2. Resum de la temporada esportiva.
3. Lectura i aprovació si s’escau de l’estat de comptes.
4. Pressupost nova temporada.
5. Elecció de President.
6. Precs i preguntes.