GRAN PRIX D’ESCACS D’ANDORRA

BASES

Torneig suís de 9 rondes a partides de 3 minuts amb increment de 2 segons per jugada.

Sala de Joc: Antiga Casa Pairal d’Andorra la Vella (C/ Prat de la Creu, Plaça Lídia Armengol).

Diumenge 22 de juliol del 2018 a les 10:00h. L’emparellament de la primera ronda es farà el mateix dia i el torneig començarà a les 10:00h.

Els jugadors que no es presentin a la primera ronda, sense causa justificada, quedaran eliminats. El torneig es regirà per les normes de la F.I.D.E.

Sistemes de desempat: 1. Bucholz Mitjà; 2. Bucholz Total; 3. Progressiu.

INSCRIPCIONS

Hi ha un límit d’inscripcions de 100 jugadors. L’import de l’inscripció haurà de ser satisfet abans de l’inici de la primera ronda, en cas contrari el jugador serà exclòs del torneig.

El preu de la inscripció al torneig serà de 5,00€ per tots els jugadors.

S’acceptaran inscripcions fins el dissabte 21 de juliol. Per més informació i inscripcions cal adreçar-se a granprixandorra@gmail.com

L’organització es reserva el dret d’admissió.

PREMIS (1.525€) (No acumulables)
Classificació General
1r. 300 €
2n. 250 €
3r. 200 €
4t. 150 €
5è. 100 €
Premis per trams ELO
1r. 2150 – 2299 75 €
1r. 2000 – 2149 75 €
1r. 1850 – 1999 75 €
1r. 0 – 1849 75 €
Premis jugadors Locals
1r. 100 €
2n. 75 €
3r. 50 €

 

GRAN PRIX DE AJEDREZ DE ANDORRA

BASES

Torneo suizo de 9 rondas a partidas de 3 minutos con incremento de 2 segundos por jugada.

Sala de Juego: Antiga Casa Pairal d’Andorra la Vella (C/ Prat de la Creu, Plaça Lídia Armengol).

Domingo 22 de julio del 2018 a las 10:00h. El emparejamiento de la primera ronda se realizará el mismo día y el torneo empezará a las 10:00h.

Los jugadores que no se presenten a la primera ronda, sin causa justificada, quedarán eliminados. El torneig se regirá por las normas de la F.I.D.E.

Sistemas de desempate: 1. Bucholz Mediano; 2. Bucholz Total; 3. Progresivo.

INSCRIPCIONES

Hay un límite de inscripciones de 100 jugadores. El importe de la inscripción tendrá que realizarse antes del inicio de la primera ronda, en caso contrario el jugador será excluido del torneo.

El precio de la inscripción al torneo será de 5,00€ para todos los jugadores.

Se aceptarán inscripciones hasta el sábado 21 de julio. Para más información y inscripciones dirigirse a granprixandorra@gmail.com

La organización se reserva el derecho de admisión.

Antiga Casa Pairal d’Andorra la Vella