Ronda 1 - 29/01/2012        	Ronda 2 - 05/02/2012
Sant Andreu 	-	Ateneu Colon  Ateneu Colon  -	Foment B    
Andorra   	- 	Mollet     Tres Peons   - 	Vilafranca    
Congres   	- 	Gerunda     Gerunda   	- 	Catalonia 
Catalonia 	- 	Tres Peons   Mollet    	- 	Congres   
Vilafranca   - 	Foment B    Sant Andreu   - 	Andorra   
 
Ronda 3 - 12/02/2012          Ronda 4 - 19/02/2012
Andorra   	- 	Ateneu Colon  Ateneu Colon  - 	Tres Peons   
Congres   	- 	Sant Andreu   Gerunda   	- 	Foment B    
Catalonia 	- 	Mollet     Mollet    	- 	Vilafranca    
Vilafranca   - 	Gerunda     Sant Andreu   - 	Catalonia 
Foment B    	- 	Tres Peons   Andorra   	- 	Congres   
 
Ronda 5 - 26/02/2012          Ronda 6 - 04/03/2012
Congres   	- 	Ateneu Colon  Ateneu Colon  - 	Gerunda   
Catalonia 	- 	Andorra     Mollet    	- 	Tres Peons   
Vilafranca   - 	Sant Andreu   Sant Andreu   - 	Foment B    
Foment B    	- 	Mollet     Andorra   	- 	Vilafranca    
Tres Peons   - 	Gerunda     Congres   	- 	Catalonia 
 
Ronda 7 - 11/03/2012          Ronda 8 - 18/03/2012
Catalonia 	- 	Ateneu Colon  Ateneu Colon  - 	Mollet    
Vilafranca   - 	Congres     Sant Andreu   - 	Gerunda   
Foment B    	- 	Andorra     Andorra   	- 	Tres Peons   
Tres Peons   - 	Sant Andreu   Congres   	- 	Foment B    
Gerunda   	- 	Mollet     Catalonia 	- 	Vilafranca    
 
Ronda 9 - 25/03/2012
Vilafranca   - 	Ateneu Colon  
Foment B    	- 	Catalonia 
Tres Peons   - 	Congres   
Gerunda   	- 	Andorra   
Mollet    	- 	Sant Andreu