Dimecres 21 de gener a les 20:00h a Avda. Carlemany 65 3rC

Ordre del dia :

1. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.
2. Resum de la temporada esportiva.
3. Lectura i aprovació si s’escau de l’estat de comptes.
4. Pressupost nova temporada
5. Elecció de President.
6. Precs i preguntes