Curs Àrbitre Nacional

Dates i Local:

El curs es durà a terme al local social del GEVA el divendres 25 de novembre de 18:00 a 22:00 hores i el dissabte 26 de novembre de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00. L’examen es realitzarà a continuació, de 18:00 a 20:00 hores.

El curs és obert a tots aquells amb llicència federativa de la Federació d’Escacs Valls d’Andorra.

Drets d’inscripció: 

Els drets d’inscripció al curs són de 80,00€ on la Federació d’Escacs Valls d’Andorra subvencionarà a tots els assistents amb una bonificació del 50%. Aquesta quota final de 40,00€ comprèn la participació, la documentació del temari en format digital i els drets d’inscripció a l’examen. La quota a la FIDE per tots aquells que aprovin l’examen és de 20,00€.

Hi ha un límit de 20 places. La inscripció finalitza el divendres 18 de novembre de 2022 o quan s’exhaureixin les places. Els interessats hauran d’emplenar el següent FORMULARI on-line.

El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte bancari de la FEVA al Crèdit Andorrà, (IBAN: AD44 0003 1101 1047 7741 0204) indicant el nom i l’etiqueta “AN” (àrbitre nacional).

FORMAT DE L’EXAMEN

L’exercici consta de dues parts eliminatòries. Cadascuna d’aquestes s’ha de superar amb un mínim del 50% de la puntuació perquè es pugui considerar la totalitat de l’examen. La prova se superarà aconseguint un 60% de la puntuació total.

Primera part. Consta de vint (20) preguntes tipus test amb quatre (4) possibles respostes. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. Cada resposta correcta puntuarà 1/2. Les respostes errònies restaran 1/6 punts. Les preguntes no respostes ni sumaran ni restaran puntuació.

En cada cas només hi ha una resposta vàlida, considerant-se sempre com a tal la que s’ajusti més a la correcció. També, quan una resposta genèrica inclogui altres possibilitats certes, és més correcte la resposta completa que qualsevol de les respostes parcialment certes.

Les respostes es marcaran en el mateix quadern d’anunciats. L’aspirant farà una circumferència al voltant de la lletra identificadora de la resposta que consideri correcta. No s’admetran rectificacions. No es proporcionarà més d’un exemplar de l’examen a cada aspirant, per la qual cosa s’ha de ser molt curós a l’hora de marcar les respostes.

Segona part. Consta de deu (10) preguntes amb resposta relativament breu. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. S’haurà de respondre exclusivament en l’espai a continuació de cada pregunta. Es valorarà la concisió i claredat en la resposta.

TEMARI DE L’EXAMEN

 • Paper de l’àrbitre
 • Lleis dels Escacs de la FIDE:
  • Regles de competició.
  • Escacs ràpids i llampec.
 • Tipus de torneig i desempats.
 • Sistema Suís Holandès. Regles bàsiques.
 • Titulacions i normes d’àrbitres bàsic.
 • Titulacions internacionals bàsic.
 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals.
 • Swiss Manager bàsic.

Per un correcte aprofitament del curs és necessari disposar d’ordinador portàtil.

G.E.V.A.: Avinguda de les Escoles 16, 3r 2ª (Escaldes-Engordany).