Ronda 1 - 24/01/2010			Ronda 2 -31/01/2010
Tàrrega		Calaf			Calaf		Benavent
Sant Feliu	Colón Sab C		Montmeló	GEVA-CEA
Ideal Clavé	Terrassa B		Terrassa B	Catalònia
Catalònia	Montmeló		Colón Sab C	Ideal Clavé
GEVA-CEA	Benavent		Tàrrega	 	Sant Feliu

Ronda 3 - 7/02/2010			Ronda 4 - 14/02/2010
Sant Feliu	Calaf			Calaf		Montmeló
Ideal Clavé	Tàrrega			Terrassa B	Benavent
Catalònia	Colón Sab C		Colón Sab C	GEVA-CEA
GEVA-CEA	Terrassa B		Tàrrega		Catalònia
Benavent	Montmeló		Sant Feliu	Ideal Clavé

Ronda 5 - 21/03/2010			Ronda 6 - 28/02/2010
Ideal Clavé	Calaf			Calaf		Terrassa B
Catalònia	Sant Feliu		Colón Sab C	Montmeló
GEVA-CEA	Tàrrega			Tàrrega		Benavent
Benavent	Colón Sab C		Sant Feliu	GEVA-CEA
Montmeló	Terrassa B		Ideal Clavé	Catalònia

Ronda 7 - 07/03/2010			Ronda 8 - 14/03/2010
Catalònia	Calaf			Calaf		Colón Sab C
GEVA-CEA	Ideal Clavé		Tàrrega		Terrassa B
Benavent	Sant Feliu		Sant Feliu	Montmeló
Montmeló	Tàrrega			Ideal Clavé	Benavent
Terrassa B	Colón Sab C		Catalònia	GEVA-CEA

Ronda 9 - 21/03/2010
GEVA-CEA	Calaf
Benavent	Catalònia
Montmeló	Ideal Clavé
Terrassa B	Sant Feliu
Colón Sab C	Tàrrega