Centre d’Escacs d’Andorra
Fundat l’any 1975

Parking Comunal d’Andorra la Vella – Planta 0
Sota la Plaça del Poble
Andorra la Vella

Junta Directiva del C.E.A.

President: Joan Moscoso Rodríguez
Vice – President: Daniel José Queraltó
Secretari: Joan Antoni Obregón Gutiérrez
Tresorer: Antoni Hidalgo Ramos
Vocal: Robert Alomà Vidal
Vocal: Joan Soler Vert
Vocal: Ernest Navarro Mignorance