Joan Mellado nou campió del Principat

Finalitzen els campionats absoluts d’Andorra 2008. El Mestre Internacional guanya el grup A, Manel Gragera el grup B, Marc Pericas el Grup C i David Martin el grup D.

Les partides s’han disputat al local social del GEVA i en total han pres part 36 jugadors.

Campionat Absolut d’Andorra – Grup A

  Jugadors	  1	2  3	4  5	6  7	8  T	 Cla.
1 Simonet, M	  XX	1  1	1  1	½  1	1  6.5	 2n
2 Gorgues, JM	  0	XX 1	0  ½	0  ½	0  2.0	 6è-7è
3 Gorgues, D	  0	0  XX	0  0	0  0	0  0.0	 8è
4 Jose, D 	  0	1  1	XX 1	0  ½	½  4.0	 3r-4t
5 Pérez, J	  0	½  1	0  XX	0  ½	0  2.0	 6è-7è
6 Mellado, J	  ½	1  1	1  1	XX 1	1  6.5	 1r
7 Malagueta, I  0	½  1	½  ½	0  XX	½  3.0	 5è
8 Fontbona, M	  0	1  1	½  1	0  ½	XX 4.0	 3r-4t

Estadístiques Individuals dels jugadors – ELO FIDE

Nº Jugador	ELO	Punts	  %	Mitja	Perfor.	Var.
1 Mellado,J 	2409	4.5 / 5  90%	2122.6	2489	+3.0
2 Simonet,M 	2265	4.5 / 5  90%	2130.0	2496	+17.7
3 Jose,D	2162	2.0 / 5	 40%	2150.6	2079	-8.8
4 Fontbona,M	2068	2.0 / 5  40%	2169.0	2097	+1.3
5 Pérez,J	2059	0.5 / 5  10%	2171.2	1805	-19.9
6 Malagueta,I 1952	1.5 / 5	 30%	2171.2	2022	+5.2
7 Gorgues,JM ---	1.0 / 6
8 Gorgues,D	 ---	0.0 / 6

Campionat Absolut d'Andorra - Grup B

Jugadors	 1  2	 3  4	 5  6	 7  8	  T	Cla.
1 Soler, J	 XX 1	 1  0	 1  1	 1  1	 6.0	2n
2 Navarro, E	 0  XX 0  0	 0  ½	 0  0	 0.5	8è
3 Gómez, A	 0  1	 XX 0	 1  0	 ½  0	 2.5	6è
4 Gragera, M 	 1  1	 1  XX ½  1  ½  1	 6.0	1r
5 Moscoso, J	 0  1	 0  ½	 XX 1	 ½  1	 4.0	4t
6 Torrent, M	 0  ½	 1  0	 0  XX ½  1	 3.0	5è
7 Pantebre, B	 0  1	 ½  ½	 ½  ½	 XX 1	 4.0	3r
8 Valero, M	 0  1	 1  0	 0  0	 0 XX	 2.0	7è

Campionat Absolut d'Andorra - Grup C

Jugadors	 1  2	 3  4	 5  6	 7  8	 9  10  T	Lloc
López, F	 XX 0	 0  1	 1  ½	 0  0	 1  0  3.5	 8è
Visa, P	 1  XX 1  1	 0  1	 1  0	 1  0  6.0	 3r
Pujol, R	 1  0	 XX 1	 1  1	 ½  0	 0  0	 4.5	 5è
Reyes, A	 0  0	 0  XX 1  0	 1  0	 0  0	 2.0	 9è
Obregon, M	 0  1	 0  0	 XX 0	 0  0	 0  0	 1.0	 10è
Sasplugas, G	 ½  0	 0  1	 1  XX 1  0	 0  0	 3.5	 7è
Da Rocha, D	 1  0	 ½  0	 1  0	 XX ½	 1  0	 4.0	 6è
Duran, E	 1  1	 1  1	 1  1	 ½  XX 0  0	 6.5	 2n
Gras, F	 0  0	 1  1	 1  1	 0  1  XX 0	 5.0	 4t
Pericas, M	 1  1	 1  1	 1  1	 1  1	 1  XX 9.0	 1r

Campionat Absolut d'Andorra - Grup D

Jugadors	 1  2	 3  4	 5  6	 7  8	 9  10  T	D  Lloc
Pujol, R	 XX 0	 1  0	 1  1	 1  ½	 1  0	 5.5	   5è
Fajardo, D	 1  XX 0  0	 1  1	 1  0	 1  0	 5.0	   6è
Comes, J	 0  1	 XX 1	 1  1	 1  0	 1  0	 6.0	18  4t
Sebastià, J	 1  1	 0  XX 0  1	 1  0	 1  1	 6.0	23  3r
Marsal, R	 0  0	 0  1	 XX 1  0  0	 ½  0	 2.5	   8è
Pantebre, M	 0  0	 0  0	 0  XX 0  0	 0  0	 0.0	  10è
González, J	 0  0	 0  0	 1  1  XX 0	 1  0	 3.0	   7è
Gasa, M	 ½  1	 1  1	 1  1	 1  XX 1  0	 7.5	   2n
Reyes, M	 0  0	 0  0	 ½  1	 0  0	 XX 0	 1.5	   9è
Martín, D	 1  1	 1  0	 1  1	 1  1	 1 XX	 8.0	   1r