L’any 1987 va ser l’inici dels escacs als col•legis del Principat per iniciativa de la FEVA que va començar amb un monitor, en Raül Garcia.

Després d ‘oferir la possibilitat de fer classes pràcticament a totes les escoles del Principat, els primers col•legis interessats foren: L’Escola Espanyola d’Andorra, Escola Espanyola d’Encamp, Escola Espanyola de la Massana, Escola Espanyola de Canillo, Lycée Comte de Foix, Escola Francesa de Santa Coloma, Escola Francesa d’Escaldes, Sagrada Família i Janer.

En totes les escoles les classes es realitzaven fora de l’horari escolar amb l’excepció de l’Escola Espanyola de Canillo, on d’ençà el primer dia es va començar dins l’horari escolar.
L’any següent es va afegir l’Escola Andorrana d’Andorra (les classes es fan dins l’horari escolar) i, a més a més, el Janer demana si és possible augmentar les hores de classe i realitzar-les dins l’horari escolar per tal de poder englobar tot l’ensenyament primari.

L’any següent, el 1990 hi ha més escoles que sol•liciten a la FEVA classes d’escacs: Escoles Espanyola i Francesa d’Ordino, Escola Andorrana de Santa Coloma i la Escola Andorrana de la Massana.
Amb un sol monitor és impossible arribar a totes les escoles i la FEVA decideix contractar un segon monitor, en Ruben Gallego. Amb dos monitors no solament es van poder satisfer totes aquestes demandes, sinó que poc a poc, cada any s’anaven afegint una o dues escoles més.

Finalment es va arribar a l’any 1999 quan dos monitors ja no eren suficients per satisfer la demanda de classes. Aquest any la FEVA decideix fer un nou esforç i es contracta un tercer monitor, el Mestre Internacional de Barcelona Óscar de la Riva.

Actualment es donen classes a més de 20 escoles del país. Això ha motivat un considerable augment en el nombre d’alumnes, més de 1000, que coneixen els principis bàsics del nostre joc – ciència i l’objectiu és continuar treballant per ampliar el nombre d’escoles i d’alumnes.

Els escacs són una matèria essencial i formativa de primer ordre. Si en els darrers temps l’ensenyament ha evolucionat més cap a una especialització, valorant la informació per sobre la formació, pensem que els escacs desenvolupa les capacitats intel•lectuals i contribueix a la formació integral de la persona.
En conseqüència, els escacs ajuden en el desenvolupament dels més petits en aspectes que no aconsegueixen altres matèries, com la presa de decisions, desenvolupar l’atenció i la concentració, augmentar la percepció, i l’orientació espai – temporal, potenciar la capacitat de raonament lògic – matemàtic o desenvolupar la creativitat i la imaginació.

Amb aquests objectius la FEVA disposa d’una infraestructura dedicada i bolcada a l’ensenyança dels escacs facilitant a tots els interessats els mitjans necessaris per dur a terme un correcte aprenentatge que es pugui complementar amb la resta d’activitats i assignatures realitzades en els centres d’educació.

  • Raül Garcia
  • Oscar de la Riva